Το project που εξετάζουμε είναι τα ”unlimited reaction”. T-shirts αφιερωμένα σε διαφορετική πάθηση/αναπηρία. (όπως τα Tom’s – One for One)