Η CargOps ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018 στα πλαίσια του μαθήματος «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τότε η ιδέα διακρίθηκε σε διαγωνισμούς Ψηφιακής Καινοτομίας και ξεκίνησε τα πρώτα της επιχειρηματικά βήματα. Στόχος της επιχειρηματικής ομάδας είναι αξιοποιώντας σύγχρονες Τεχνολογίες του Internet Of Things να λύσει κρίσιμα προβλήματα στο χώρο των μεταφορών τα οποία κοστίζουν στα ενδιαφερόμενα μέρη εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ο τρόπος με τον οποίο η CargOps θα λύσει τα προβλήματα αυτά είναι ένα προϊόν το CargOps Secure το οποίο παρακολουθεί, καταγράφει και αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της CargOps τις συνθήκες που επικρατούν εντός ενός εμπορικού Container. Ωστόσο, όραμα της ομάδας είναι η αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει να αναγνωριστεί και διαμορφώσει νέα πρωτόκολλα στην μεταφορά προϊόντων παγκοσμίως παρέχοντας με τον τρόπο αυτό διαφάνεια σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.