1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1.1 Οι ακόλουθοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών διέπουν την εγγραφή σας και τη χρήση της πλατφόρμας του www.startupnowgate.gr (εφεξής καλούμενη ως ‘Πλατφόρμα’).
1.2 Με τη χρήση της Πλατφόρμας, συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις (“Όροι Παροχής Υπηρεσιών”) που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο (“Συμφωνία”) καθώς και με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου, ο οποίος διατίθεται στη διεύθυνση http://www.startupnowgate.gr. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να δεσμεύεστε από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, παρακαλώ να μην χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα.
2. ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 “Διαπιστευμένος Επενδυτής” έχει την έννοια που ορίζεται στους ισχύοντες νόμους στη δικαιοδοσία διαμονής του Χρήστη.
2.2 “Περιεχόμενο” σημαίνει τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα στην Πλατφόρμα, εκτός από όλες τις υποβολές του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, σημάτων υπηρεσιών, κειμένου, γραφικών, λογοτύπων, εικονιδίων κουμπιών, εικόνων, ηχητικών / βίντεο κλιπ, συλλογών δεδομένων και λογισμικό, καθώς και την κατάρτιση και οργάνωση αυτών.
2.3 “Mantis” σημαίνει εταιρεία με την επωνυμία «MANTIS BUSINESS INNOVATION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144157601000 και έδρα στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού 190.
2.4 “Υπηρεσίες” σημαίνει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από την Πλατφόρμα.
2.5 “Οργανισμός” σημαίνει κάθε ομάδα επενδυτών (οργανωμένη ομάδα επενδυτών), καθώς και διαγωνισμούς επιχειρηματικού σχεδίου, φορείς οικονομικής ανάπτυξης, διασκέψεις επιχειρηματιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκκολαπτήρια / επιταχυντές, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, οικογενειακά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, πανεπιστήμια και ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών.
2.6 “Εγγεγραμμένος Χρήστης” σημαίνει οποιοσδήποτε χρήστης ή άτομο που αλληλεπιδρά με το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας ή το Περιεχόμενο Χρήστη μέσω της Πλατφόρμας.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ
3.1 Η Πλατφόρμα παρέχει πόρους και εργαλεία στους επιχειρηματίες, τους Οργανισμούς και τους Επενδυτές. Έχουμε δημιουργήσει την πλατφόρμα για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του επιχειρηματία, του VC, του επενδυτή και της κοινότητας των αγγέλων. Η Πλατφόρμα αναφέρεται στα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους εγγεγραμμένους χρήστες της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνδεδεμένων εταιρειών. Αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε και όλα τα Περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Πλατφόρμα σε ή σε συνδυασμό με ιστότοπους που ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εφαρμογών διεπαφών (API), αποθήκευσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συνεργασίας.
3.2 Η Πλατφόρμα δεν ελέγχει ή επαληθεύει οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη και δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη είναι ακριβές ή ολοκληρωμένο. Για να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα από τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης στο Internet. Επιπλέον, θα πρέπει να καταχωρίσετε τις πληροφορίες χρήστη σας. Η Πλατφόρμα δεν παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και είστε υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.
4. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟΙ ΧΡΉΣΤΕΣ
4.1 Επιχειρηματίες: Εάν είστε επιχειρηματίας Χρήστης, μπορείτε να μεταφορτώσετε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που θεωρείτε εμπιστευτικές και χαρακτηρίζοντάς τις ως εμπιστευτικές, και μπορείτε να ορίσετε ποιους Επενδυτές ή Οργανισμοί μπορεί να βλέπουν αυτές τις πληροφορίες. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, παραχωρείτε ρητώς στην Πλατφόρμα την άδεια για να μοιραστείτε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατάσταση της επιχείρησης σας (από κοινού “Βασικές Πληροφορίες Εφαρμογής”). Η Πλατφόρμα δεν ελέγχει τις ενέργειες των Επενδυτών ή των Οργανισμών. Επίσης, αν και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να το αποτρέψουμε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Πλατφόρμα δεν θα προσβληθεί ποτέ από κάποιο κακόβουλου λογισμικό ή από μια επίθεση τρίτου που θα επιτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη προβολή εμπιστευτικού υλικού.
4.2 Επενδυτές: Εάν έχετε ταξινομηθεί από την Πλατφόρμα ως Διαπιστευμένος Επενδυτής, ανεξάρτητα από το εάν έχετε πιστοποιηθεί ή όχι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ενός επιχειρηματία είτε απευθείας είτε μέσω ενός Οργανισμού και θα βρίσκεται στην διακριτική σας ευχέρεια ο τρόπος διαχείρισης αυτών των πληροφοριών.
4.3 Γενικοί χρήστες: Ορισμένα τμήματα της Πλατφόρμας θα είναι ορατά στους χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί ως επιχειρηματίες, οργανισμοί ή διαπιστευμένοι επενδυτές. Αυτοί οι Χρήστες, ωστόσο, δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν δεν είναι εμπιστευτικές θα είναι ορατές σε όλους τους χρήστες.
4.4 Η Πλατφόρμα δεν έχει καμία υποχρέωση συμμετοχής ή βοήθειας με οποιονδήποτε τρόπο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ χρηστών.
4.5 Η Πλατφόρμα διατηρεί το απόλυτο και απεριόριστο δικαίωμα να απορρίψει οποιονδήποτε Χρήστη, να τερματίσει το λογαριασμό οποιουδήποτε Χρήστη, να διαγράψει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή να δημοσιεύσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη για τους εμπορικούς σκοπούς της Πλατφόρμας.
5. ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ
5.1 Με την επιφύλαξη των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίοι συνιστούν τη συμφωνία μεταξύ της Πλατφόρμας και των Χρηστών, η Πλατφόρμα σας παρέχει μια μη αποκλειστική, ανακλητή και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση, ο τίτλος και το περιεχόμενο της Πλατφόρμας (εξαιρουμένου του Περιεχομένου Χρήστη) είναι και θα παραμείνει αποκλειστική ιδιοκτησία της Mantis ή / και των δικαιοπαρόχων της.
6. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΈΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ
6.1 Η Πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να αυτό-πιστοποιούνται ως διαπιστευμένοι επενδυτές, αλλά η Πλατφόρμα δεν πιστοποιεί ή επαληθεύει την αυτό-πιστοποίηση οποιουδήποτε από τους χρήστες της. Όλοι οι χρήστες της Πλατφόρμας συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι η Πλατφόρμα δεν λαμβάνει μέτρα για να επαληθεύσει τις πληροφορίες που παράσχει ο εκάστοτε Διαπιστευμένος Επενδυτής και δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε επενδυτής μπορεί να χαρακτηριστεί ως Διαπιστευμένος Επενδυτής. Κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεξαγωγή επιμέλειας σε οποιονδήποτε Διαπιστευμένο Επενδυτή με τον οποίο ο Χρήστης αλληλεπιδρά με την Πλατφόρμα. Η Πλατφόρμα δεν επαληθεύει τη συμμόρφωση των εν λόγω Χρηστών με τους ισχύοντες νόμους εκάστοτε εγχώρια δικαιοδοσία τους και βασίζεται αποκλειστικά στην αυτό-πιστοποίηση τους ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους.
7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
7.1 Με τη χρήση της Πλατφόρμας αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με οποιαδήποτε συναλλαγή στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε, μεταξύ άλλων, τον προσδιορισμό του εάν κάποιος επενδυτής είναι Διαπιστευμένος Επενδυτής και εάν κάποια επένδυση συμμορφώνεται με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας.
7.2 Η Πλατφόρμα δεν διενεργεί καμία επένδυση, δεν επαληθεύει ή αναθεωρεί τα έγγραφα ή τις επικοινωνίες του χρήστη και δεν παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές, οικονομικές συμβουλές, επενδυτικές συμβουλές, φορολογικές συμβουλές ή νομικές συμβουλές. Η Πλατφόρμα δεν ισχυρίζεται ότι είναι και δεν έχει εγγραφεί ως διαμεσολαβητής και σύμβουλος επενδύσεων. Τίποτα στην πλατφόρμα αυτή δεν προορίζεται να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως πώληση ή αγορά ή προσφορά πώλησης ή αγοράς ή σύσταση οποιουδήποτε τίτλου.
8. ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ
8.1 Όλες οι λειτουργίες προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας και της τιμής, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα, με ή χωρίς προειδοποίηση να:
(i) περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ή να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία,
(ii) επιβάλλουμε όρους σε οποιαδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, και
(iii) αρνηθούμε την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιονδήποτε χρήστη.
9. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ
9.1 Η Mantis ή / και οι δικαιοπάροχοι της είναι ιδιοκτήτες των πληροφοριών και του υλικού που διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας, εξαιρουμένου του Περιεχομένου Χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες και το υλικό προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή / και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με την παρούσα Συμφωνία και αποκλειστικά και μόνο εφόσον σας επιτρέπεται να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να προβάλετε και να εκτυπώσετε οποιουδήποτε περιεχόμενο της Πλατφόρμας, στο οποίο σας παρέχουμε πρόσβαση, αποκλειστικά για τους προσωπικούς, εσωτερικούς και μη εμπορικούς σκοπούς σας, με την προϋπόθεση ότι διατηρείτε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Εκτός από την άσκηση των δικαιωμάτων που ενδέχεται να χρειαστείτε για τα έγγραφα που σας παρέχονται από άλλον χρήστη μέσω των Υπηρεσιών ή εκτός εάν μας εξουσιοδοτήσετε γραπτώς, ρητά και εκ των προτέρων, συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, τροποποιείτε, ενοικιάζετε, εκμισθώνετε, δανείζετε, πωλείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα που βασίζονται στο σύνολο ή μέρος της Πλατφόρμας ή σε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που διατίθεται μέσω της Πλατφόρμας.
9.2 Τα εμπορικά ονόματά μας, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την Πλατφόρμα και οποιαδήποτε συνδεδεμένα ή συνδεδεμένα λογότυπα. Όλα τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών που δεν ανήκουν σε εμάς είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά ονόματα, τα εμπορικά σήματα ή τα σήματα υπηρεσιών μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο. Τίποτα που περιέχεται στην Πλατφόρμα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιονδήποτε εμπορικών ονομάτων, εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών χωρίς την ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.
10. ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΧΡΉΣΗΣ
10.1 Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο μέρος της Πλατφόρμας, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 18 ετών, μην δημιουργήσετε λογαριασμό. Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα ως επενδυτής, πρέπει να είστε Διαπιστευμένος Επενδυτής.
11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ
11.1 Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους χρήστες μας και να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η Ρύθμιση έχει έναν περιορισμένο αριθμό κανόνων που διέπουν τον τρόπο συμπεριφοράς σας κατά την αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα και τους άλλους χρήστες. Ελέγξτε προσεκτικά τους παρακάτω κανόνες, καθώς η παράβασή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα κατά την αποκλειστική κρίση των διαχειριστών της Πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
12.1 Παρόλο που στόχος μας είναι να σας παρέχουμε μια χρήσιμη, σταθερή και διαθέσιμη υπηρεσία, δεν θα μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν απρόβλεπτες τεχνικές ή άλλες δυσκολίες, οι οποίες σε σπάνιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπές ή απώλεια δεδομένων. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι ούτε η Πλατφόρμα ούτε οποιοιδήποτε τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στη διαβίβαση των δεδομένων σας, την απώλεια δεδομένων, τις διακοπές υπηρεσιών ή τη διατήρηση των ρυθμίσεων χρήστη.
12.2 Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, οποιοδήποτε μέρος της Πλατφόρμας ή κάποιας ή όλων των υπηρεσιών της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι ούτε η Πλατφόρμα ούτε οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών της θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των χαμένων επιχειρηματικών ευκαιριών, σε περίπτωση τέτοιας διακοπής.
13. ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
13.1 Tα δεδομένα εγγραφής που παρέχετε στην Πλατφόρμα, ζητάμε να είναι αληθινά, τρέχοντα και πλήρη. Σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε από αυτές τις πληροφορίες, ενημερώστε την στην προσωπική σελίδα του προφίλ σας.
14. ΚΩΔΙΚΟΊ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ
14.1 Κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας θα ορίσετε την πρόσβαση στο λογαριασμό σας και τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών των πληροφοριών και είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δραστηριότητες και δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας.
14.2 Παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε αμέσως την Πλατφόρμα εάν υποψιάζεστε ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο έχει αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, κάντε κλικ στο αντίστοιχο σύνδεσμο για ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης στη διεύθυνση support@startupnowgate.gr
15. ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΝΌΜΟΥΣ
15.1 Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μόνο όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Συμφωνείτε επίσης να μην χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το νόμο της δικαιοδοσίας σας. Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα για τη μετάδοση πληροφοριών που είναι άσεμνες, δυσφημιστικές, ενοχλητικές, καταχρηστικές, απειλητικές, επιθετικές για το απόρρητο του Χρήστη ή παραβιάζοντας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου ατόμου.
16. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
16.1 Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πλατφόρμας με υπευθυνότητα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να στέλνετε ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) ή μη ζητηθείσα μαζική διανομή αρχείων. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, η Πλατφόρμα μπορεί να καθορίσει πρόσθετες πολιτικές σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέγιστων χρόνων διατήρησης μηνυμάτων, του μέγιστου αριθμού μηνυμάτων που αποστέλλονται ημερησίως ή του μέγιστου μεγέθους ενός μηνύματος.
16.2 Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε ή να εκτελείτε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα με τρόπο που στέλνει περισσότερα μηνύματα αίτησης στους διακομιστές της Πλατφόρμας σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα από ό, τι ένας άνθρωπος μπορεί λογικά να παράγει κατά την ίδια περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
16.3 Αν λάβετε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της Πλατφόρμας που πιστεύετε ότι δεν συμμορφώνεται με την παραπάνω διάταξη, ενημερώστε μας διαβιβάζοντας το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με επεξηγηματική σημείωση στη διεύθυνση support@startupnowgate.gr.
17. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ
17.1 Η Πλατφόρμα έχει δεσμευτεί να προστατεύει το απόρρητο των Χρηστών της και έχει αναπτύξει μια λεπτομερή Πολιτική Απορρήτου που περιγράφει τις πρακτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τα δεδομένα σας. Η Πολιτική Απορρήτου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://startupnowgate.gr/ και ενσωματώνεται εδώ με παραπομπή. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου πριν από την αποδοχή αυτής της Συμφωνίας.
17.2 Με την χρήση της Πλατφόρμας, συναινείτε στη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών και τη μεταφορά αυτών των πληροφοριών για επεξεργασία και αποθήκευση από την Πλατφόρμα.
17.3 Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να προβάλει ορισμένες εμπιστευτικές, προσωπικές ή ιδιωτικές πληροφορίες μέσω της Πλατφόρμας. Δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτετε πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατ ‘αυτόν τον τρόπο σε τρίτους χωρίς να έχετε προηγουμένως λάβει άδεια από αυτόν τον αντίστοιχο Χρήστη. Συμφωνείτε να μην συλλέξετε ή να συγκεντρώσετε πληροφορίες χρήστη που είναι προσβάσιμες μέσω της Πλατφόρμας για εμπορική χρήση ή αναδιανομή, συμπεριλαμβανομένου του στοχοθετημένου μάρκετινγκ. Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τερματίσει αμέσως, χωρίς προειδοποίηση, το λογαριασμό οποιουδήποτε Χρήστη που έχει διαπιστωθεί ότι παραβίασε αυτόν τον κανόνα.
17.4 Η Πλατφόρμα παρέχει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύσουν ένα υποσύνολο των δεδομένων σε μη εγγεγραμμένους Χρήστες προκειμένου να προωθήσουν την παρουσία τους στην Πλατφόρμα και να διευκολύνουν την πρόσκληση των μη εγγεγραμμένων χρηστών να συμμετάσχουν στην Πλατφόρμα για να συνάψουν ιδιωτικές συμφωνίες και συνεργασίες.
17.5 Όλα τα δεδομένα από κάθε χρήστη εισάγονται αποκλειστικά και συντηρούνται από το αντίστοιχο Χρήστη. Κάθε Χρήστης μπορεί (αλλά δεν χρειάζεται) να συμμετέχει στη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών και έχει πάντοτε την εξουσία να τις αφαιρέσει από την δημόσια εμφάνιση, αποκρύπτοντάς τις. Όλα τα άλλα δεδομένα που εισάγονται στην Πλατφόρμα μοιράζονται με άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας αποκλειστικά με την συναίνεση του Χρήστη. Αυτά τα δεδομένα είναι και θα παραμένουν ιδιωτικά μόνο σε αυτούς τους Χρήστες.
18. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
18.1 Γενικά, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της χρήσης της Πλατφόρμας, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση της Πλατφόρμας, θα συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες για πρόσβαση ή χρήση που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Θα ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και την καλή πίστη.
18.2 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνείτε να μην:
18.2.1 δημοσιεύστε, μεταδώστε ή με άλλον τρόπο διαθέσετε μέσω ή σε σχέση με τη χρήση της Πλατφόρμας:
(i) οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που είναι ή μπορεί να είναι, ή της οποίας η απόσπαση, η μετάδοση ή η χρήση είναι ή μπορεί να είναι:
(I) απειλητική, παρενοχλητική, εξευτελιστική ή εκφοβιστική,
(II) δυσφημιστική,
(III) δόλια,
(IV) άσεμνη, ανάρμοστη ή πορνογραφική, ή / και
(V) προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας τρίτου μέρους,
(ii) υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινική ή αστική ευθύνη, που ενθαρρύνει συμπεριφορά που αποτελεί ποινικό αδίκημα ή που ενθαρρύνει ή παρέχει πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες,
(iii) οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό , αρχείο ή πρόγραμμα που είναι επιβλαβές ή πρόκειται να προκαλέσει βλάβη ή παρακολουθεί τη χρήση οποιουδήποτε υλικού, λογισμικού ή εξοπλισμού,
(iv) κάθε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία, και
(v) οποιεσδήποτε σημαντικές, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με μια εταιρεία, χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο,
18.2.2 χρησιμοποιήστε την Πλατφόρμα για παράνομο σκοπό.
18.2.3 χρησιμοποιήστε την Πλατφόρμα αν είστε ανταγωνιστής της Πλατφόρμας ή της Mantis ή για λόγους που ανταγωνίζονται την Πλατφόρμα ή την Mantis.
18.2.4 χρησιμοποιήστε την Πλατφόρμα για να παραβιάσετε τα νόμιμα δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων ή των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή να συλλέξετε ή να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Πλατφόρμας.
18.2.5 επηρεάστε ή διαταράξτε τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή των διακομιστών ή των δικτύων που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση της Πλατφόρμας.
18.2.6 προβείτε σε τροποποίηση, προσαρμογή ή ανακατασκευή οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας.
18.2.7 δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων κατεβάζοντας και αποθηκεύοντας Περιεχόμενο της Πλατφόρμας.

19. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΧΡΉΣΤΗ
19.1 Η Πλατφόρμα επιτρέπει την υποβολή περιεχομένου που υποβάλλονται από τους Χρήστες (“Περιεχόμενο Χρήστη”) και τη φιλοξενία, κοινή χρήση και / ή δημοσίευση τέτοιου Περιεχομένου Χρήστη.
19.2 Η Πλατφόρμα δεν προβαίνει σε αξίωση ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων επί Περιεχομένου Χρήστη πέραν της άδειας για την εμφάνισή της στην Πλατφόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες του Χρήστη. Η Πλατφόρμα δεν εγγυάται οποιαδήποτε εμπιστευτικότητα σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη.
19.3 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το Περιεχόμενο Χρήστη και τις συνέπειες της δημοσίευσης του. Σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη, ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι κατέχει ή διαθέτει τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις και δικαιώματα χρήσης για να χρησιμοποιεί και να εξουσιοδοτεί την Πλατφόρμα να χρησιμοποιεί όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εντός και σε οποιοδήποτε και όλο το Περιεχόμενο Χρήστη για να επιτρέψετε την συμπερίληψη και τη χρήση του Περιεχομένου Χρήστη με τον τρόπο που προβλέπεται από την Πλατφόρμα και τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
19.4 Με την υποβολή του Περιεχομένου Χρήστη στην Πλατφόρμα, ο Χρήστης παραχωρεί μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, απεριόριστη και μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, προετοιμασίας παράγωγων έργων, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου Χρήστη σε σύνδεση με τις δραστηριότητες της Πλατφόρμας (και των διαδόχων της) σε οποιαδήποτε μορφή.
19.5 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα:
(i) υποβάλλει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προστατεύεται από το εμπορικό απόρρητο ή υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων απορρήτου, εκτός εάν ο Χρήστης είναι ο κάτοχος τέτοιων δικαιωμάτων ή έχει άδεια από τον νόμιμο κάτοχό του να δημοσιεύσει το υλικό και να παραχωρήσει στην Πλατφόρμα όλα τα δικαιώματα αδείας που χορηγούνται στο παρόν.
(ii) δημοσιεύει ψευδείς δηλώσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την Πλατφόρμα ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
(iii) υποβάλλει παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, πορνογραφικό ή παρενοχλητικό περιεχόμενο ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θεωρείται ποινικό αδίκημα, προκαλεί αστική ευθύνη, παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή είναι άλλως ακατάλληλη ή παράνομη.
19.6 Η Πλατφόρμα δεν υποστηρίζει κανένα Περιεχόμενο Χρήστη ή γνώμη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται σε αυτήν και ρητά απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη. Η Πλατφόρμα δεν επιτρέπει την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Πλατφόρμα και θα αφαιρέσει όλο το Περιεχόμενο Χρήστη εάν ειδοποιηθεί ότι το Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου άλλου. Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Περιεχόμενο Χρήστη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Πλατφόρμα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει εάν το Περιεχόμενο Χρήστη είναι κατάλληλο και συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και μπορεί να αφαιρέσει το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη ή / και να τερματίσει την πρόσβαση ενός Χρήστη για τη μεταφόρτωση τέτοιου υλικού κατά παράβαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
20. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
20.1 Κανείς από την Πλατφόρμα και την Mantis, συμπεριλαμβανομένων των μελών, συνεργατών, εργαζομένων, διευθυντών και εκπροσώπων τους, (τα «Μέλη της Πλατφόρμας») δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας. Συμφωνείτε ρητά ότι χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα με δικό σας ρίσκο.
20.2 Τα Μέλη της Πλατφόρμας δεν δίνουν επιχειρηματικές συμβουλές, επενδυτικές συμβουλές, φορολογικές συμβουλές ή νομικές συμβουλές σε όσους χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα. Τα Μέλη της Πλατφόρμας δεν ισχυρίζονται ότι είναι και δεν είναι μεσίτες ή σύμβουλοι επενδύσεων και δεν διενεργούν επενδύσεις. Κάθε Χρήστης της Πλατφόρμας λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις επενδύσεων που βασίζονται σε προσωπική έρευνα. Τα Μέλη της Πλατφόρμας δεν είναι υπεύθυνα και δεν έχουν καμία ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των Χρηστών της Πλατφόρμας.
20.3 Ως προϋπόθεση για την χρήση της Πλατφόρμας, κάθε Χρήστης παραιτείται από το δικαίωμα να ασκήσει οποιαδήποτε αξίωση από τα Μέλη της Πλατφόρμας. Σε καμία περίπτωση, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Πλατφόρμας δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ζημιών για την απώλεια κερδών, ζημιών που προκύπτουν από την απώλεια δεδομένων ή διακοπή εργασιών).
21. ΛΉΞΗ
21.1 Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή / και οποιαδήποτε πρόσβαση του χρήστη στην Πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση κατά την αποκλειστική της κρίση.
22. ΠΛΉΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑ
22.1 Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν τη συνολική συμφωνία σχετικά με την Πλατφόρμα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών θεωρηθεί άκυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
23. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
23.1 Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία θα επιλυθούν στα δικαστήρια της Αθήνας.
24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
24.1 Η Πλατφόρμα μπορεί να αλλάξει αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση της. Η Πλατφόρμα θα παρέχει ειδοποίηση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ οι ουσιαστικές αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, η μόνη σας λύση είναι να διακόψετε τη χρήση της Πλατφόρμας. Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσουμε προσωρινά ή μόνιμα ή να διακόψουμε εν όλω ή εν μέρει την Πλατφόρμα, με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η Πλατφόρμα Ρευστών δεν θα ευθύνεται σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Πλατφόρμας, εν όλω ή εν μέρει, ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας, περιεχομένου, χαρακτηριστικού ή προϊόντος που προσφέρεται μέσω της Πλατφόρμας. Συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να χρεώνουμε αμοιβές σε σχέση με τη χρήση όλου ή μέρους της Πλατφόρμας ή / και ορισμένων χαρακτηριστικών των Υπηρεσιών και ότι θα είστε υπεύθυνοι για όλες αυτές τις χρεώσεις (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ισχύοντος φόρου). Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τέτοιες χρεώσεις.
24.2 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι διάβασε την παρούσα σύμβαση, κατανοεί και συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας.
24.3 Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας, παρακαλώ στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@startupnowgate.gr.