1. Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής απορρήτου

1.1. Η πλατφόρμα Startupnow Gate σέβεται το απόρρητό σας και δεσμεύεται να το προστατεύσει. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για την πλατφόρμα www.startupnowgate.gr (εφεξής καλούμενη ως ‘Πλατφόρμα’) που λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «MANTIS BUSINESS INNOVATION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144157601000 και έδρα στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού 190 και τις συνδεδεμένες οντότητες της (εφεξής καλούμενη ως ‘Mantis’).

1.2. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες της παρούσας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβασή σας και τον τρόπο ενημέρωσης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα μοιραζόμαστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας με κανέναν εκτός από ό, τι περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές. Οι πληροφορίες που δεν χαρακτηρίζετε ως εμπιστευτικές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στο κοινό και να γνωστοποιούνται. Οι κεφαλαιοποιημένοι όροι που δεν ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την έννοια που τους δίνεται στους Όρους Χρήσης της Πλατφόρμας.

2. Ορισμοί

2.1. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής απορρήτου:

2.1.1. “Οργανισμός” σημαίνει ομάδα επενδυτών, καθώς και διαγωνισμοί επιχειρηματικού σχεδίου, φορείς οικονομικής ανάπτυξης, διασκέψεις επιχειρηματιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκκολαπτήρια / επιταχυντές, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, , οικογενειακά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, πανεπιστήμια και ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών.

2.1.2. «Πολιτική Απορρήτου» σημαίνει την παρούσα πολιτική απορρήτου όπως βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο www.startupnowgate.gr και όπως εκάστοτε ανανεώνεται, τροποποιείται, αναθεωρείται και αντικαθίσταται.

2.2. Ερμηνεία Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε «συνδεδεμένη οντότητα» για την έννοια και τον καθορισμό της εννοούνται οι περιπτώσεις του Άρθρου 42ε του ν. 2190/2910.

3. Η πλατφόρμα Startupnow Gate

3.1. Η Πλατφόρμα προσφέρει μια σειρά εργαλείων για τους επενδυτές και για τους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών.

3.2. Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τη σχέση σας με την Πλατφόρμα. Δεν ισχύει για τις αλληλεπιδράσεις που έχετε με οποιοδήποτε άλλο άτομο, οντότητα, επενδυτή ή άλλη ομάδα μέσω της Πλατφόρμας. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής ενός Οργανισμού έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει ή να μοιραστεί μαζί με άλλα μέλη του Οργανισμού τις πληροφορίες που υποβάλλετε στην Πλατφόρμα. Η Πλατφόρμα δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτήν την αποκάλυψη ή κοινή χρήση και δεν είναι υπεύθυνη για αυτήν. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αλληλεπιδράτε με έναν Οργανισμό μέσω της Πλατφόρμας ρυθμίζεται αποκλειστικά από τυχόν συμφωνίες που μπορείτε να συνάψετε με τον Οργανισμό και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

3.3. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς ή που μπορούμε να παράσχουμε όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, προστασία και αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών.

3.4. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγουμε: (i) Στην Πλατφόρμα (ii) Σε e-mail, κείμενα και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα ανάμεσα σε εσάς και την Πλατφόρμα, ή με άλλο τρόπο, και (iii) Όταν αλληλεπιδράτε με τους συνδέσμους και τις εφαρμογές μας σε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων μερών, εάν περιλαμβάνουν έναν σύνδεσμο προς αυτήν την πολιτική απορρήτου, και δεν ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγονται από: (i) Την Πλατφόρμα όταν βρίσκεται εκτός σύνδεσης ή για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που λειτουργεί από τη Πλατφόρμα ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας και συνδεδεμένων εταιρειών), ή (ii) Οποιοδήποτε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας και των συνδεδεμένων εταιρειών), μεταξύ άλλων μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής ή περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης) που μπορεί να συνδέεται ή να είναι προσβάσιμη από ή στην πλατφόρμα ροών.

3.5. Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες σας και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Αν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, είναι επιλογή σας να μην χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Πλατφόρμας, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

4. Τι είναι τα “προσωπικά δεδομένα”;

4.1. “Προσωπικά δεδομένα” είναι οποιαδήποτε δεδομένα που (1) καταγράφονται σε οποιαδήποτε μορφή, (2) αφορούν ή σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο άτομο και (3) μπορούν να συνδεθούν με αυτό το άτομο. Για παράδειγμα, και χωρίς περιορισμό, τα ονόματα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας και οι συμφωνίες στις οποίες έχετε συμμετάσχει είναι “προσωπικά δεδομένα”.

5. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται; Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε διαφορετικά στάδια της χρήσης της Πλατφόρμας.

5.1 Εάν επισκεφθείτε το startupnowgate.gr ή χρησιμοποιήσετε ένα περιβάλλον που αλληλεπιδρά με το startupnowgate.gr, ανεξάρτητα από το αν έχετε συνδεθεί ως εγγεγραμμένος χρήστης, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP, τη θέση του παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης Internet που χρησιμοποιείτε και τον ιστότοπο από τον οποίο ήρθατε. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού σας, όπως ο χρόνος που αφιερώνεται σε μια σελίδα και ο αριθμός των σελίδων που έχετε δει.

5.2 Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό Όταν ρυθμίζετε το λογαριασμό σας, θα πρέπει να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε επίσης να καλέσετε να παράσχετε προαιρετικά προσωπικά δεδομένα, όπως βιογραφία, φωτογραφία, ταχυδρομική διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου. Αν επιλέξετε να το κάνετε αυτό, η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα διέπεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

5.3 Όταν αλληλεπιδράτε με την πλατφόρμα ροής Συλλέγουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με την πλατφόρμα ροής, όπως για παράδειγμα στέλνοντας ένα μήνυμα ή μεταφορτώνοντας έγγραφα, προετοιμάζοντας μια εφαρμογή επιταχυντή ή όταν ανταλλάσσουμε αλληλογραφία μαζί μας, όπως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων υποστήριξης.

5.4 Όταν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας Συλλέγουμε πληροφορίες που παρέχετε ή δημιουργείτε όταν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας: (i) Αν είστε επενδυτής, μπορείτε να καταγράψετε στο προφίλ σας πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως στοιχεία επικοινωνίας, εικόνα, βιογραφία, εμπειρία ή άλλες ομάδες στις οποίες ανήκετε. Ενώ το όνομα του Οργανισμού θα είναι δημόσιο όνομα, καμία πληροφορία για τον επενδυτή δεν θα δημοσιοποιηθεί. (ii) Εάν είστε επιχειρηματίας και εκπροσωπείτε μια εταιρεία που αναζητάει επενδυτές, μπορείτε να καταγράψετε πληροφορίες για τον εαυτό σας, την εταιρεία σας και την ομάδα διαχείρισης της εταιρείας σας. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε μια εγγραφή βίντεο ή μια εικόνα. Όλες οι πληροφορίες που εισάγετε στην Πλατφόρμα είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν αποφασίσετε να μοιραστείτε κάποιο από αυτά, με εξαίρεση τις βασικές πληροφορίες εφαρμογής, οι οποίες θα είναι εμπιστευτικές μόνο εάν αποκλείσετε την αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών. (iii) Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα τρίτων (όπως το όνομα ή η φωτογραφία ενός ατόμου), δηλώνετε στη Πλατφόρμα ότι έχετε όλες τις απαραίτητες εξουσίες και / ή έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από το συγκεκριμένο άτομο για να επιτρέψετε στη Πλατφόρμα να συλλέξει , να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν λάβουμε γραπτή καταγγελία ή εντολή από το εν λόγω άτομο, θα αφαιρέσουμε τις πληροφορίες του και θα σας ειδοποιήσουμε ότι το κάναμε.

6. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;  Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς όταν τα παρέχετε μέσω της χρήσης της Πλατφόρμας, όπως σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν συμπληρώνετε φόρμες που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας ή ετικέτες δράσης που τοποθετούνται στην Πλατφόρμα.

7. Για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα;

7.1. Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διατήρηση του λογαριασμού σας και για να σας παρέχει τη διαχείριση της ομάδας και των συναλλαγών, καθώς και άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται στην Πλατφόρμα. Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα που κάνετε από εμάς και να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας παράσχουμε πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

7.2. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα ονόματά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να κάνουμε ερωτήματα για την κοινωνική δικτύωση και άλλους ιστότοπους, όπως το LinkedIn, για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας και σας δείχνοντας πώς είστε συνδεδεμένοι ή συνδεδεμένοι άλλα άτομα που είναι επίσης χρήστες της Πλατφόρμας.

7.3. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με εταιρείες συνδεδεμένες με την Πλατφόρμα ή με τρίτους.

8. Μπορούν τα τρίτα μέρη να δουν τα προσωπικά μου δεδομένα;

8.1. Εάν είστε επενδυτής – Η Πλατφόρμα επιτρέπει στον διαχειριστή ενός Οργανισμού τη δυνατότητα να ορίσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο προφίλ των μελών του Οργανισμού. Έτσι, για κάθε Οργανισμό, ο διαχειριστής αποφασίζει ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για πρόσβαση ή ανασκόπηση από επιχειρηματίες ή / και άλλους οργανισμούς και ποιες πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται ή αποκαλύπτονται σε επιλεγμένους επιχειρηματίες ή / και άλλους οργανισμούς, σύμφωνα με τις πολιτικές του οργανισμού. Επισημαίνουμε ότι (i) οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που έχουν οριστεί από έναν διαχειριστή Οργανισμού ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό, και (ii) κάθε Οργανισμός μπορεί να επιλέξει διαφορετικές ρυθμίσεις προεπιλογής. Παρόλο που η Πλατφόρμα περιλαμβάνει αρχικές προεπιλογές, η Πλατφόρμα δεν έχει κανέναν έλεγχο στην επιλογή μιας ρύθμισης ή στην αλλαγή σε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση από έναν διαχειριστή του Οργανισμού.

8.2. Εάν είστε επιχειρηματίας – Εάν είστε επιχειρηματίας και έχετε δημοσιεύσει ή ανεβάσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς ή / και την ομάδα σας, αυτές οι πληροφορίες γνωστοποιούνται στους οργανισμούς στους οποίους έχετε επιλέξει να αποκαλύψετε τις πληροφορίες. Επιπλέον, αν ξεκινήσετε μια εφαρμογή επιταχυντή, οι βασικές πληροφορίες εφαρμογής θα αποκαλυφθούν σε έναν τέτοιο επιταχυντή, ανεξάρτητα από τον ορισμό σας, εκτός και αν εξαιρεθείτε. Η αποκάλυψη των βασικών πληροφοριών εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το αν ολοκληρώνετε την εφαρμογή επιταχυντή.

9. Με ποιον μπορεί η Πλατφόρμα να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα Κάτω από ορισμένες επιχειρηματικές ή νομικές συνθήκες, η Πλατφόρμα μπορεί να πρέπει να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους ως εξής:

9.1. Η Πλατφόρμα μπορεί τώρα ή στο μέλλον να έχει μια μητρική, θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία. Η Πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να μοιράζεται όλα τα προσωπικά δεδομένα με όλες αυτές τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

9.2. Η Πλατφόρμα μπορεί να δεσμεύσει άλλες εταιρείες και άτομα να εκτελούν τις απαραίτητες επιχειρηματικές λειτουργίες εξ ονόματος της Πλατφόρμα (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών ή πάροχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν είναι απαραίτητο να εκτελεστούν αυτές οι λειτουργίες, αυτές οι εταιρείες ή άτομα ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν συμφωνήσει να μην χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

9.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δημοσιοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να απαιτείται από το νόμο. Η Πλατφόρμα μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα (1) εάν, σύμφωνα με τη δική της βέλτιστη απόφαση, απαιτείται από το νόμο να το πράξει προκειμένου να συμμορφωθεί με δικαστική ή κυβερνητική κλήτευση, ένταλμα, πτώχευση ή άλλη εντολή(2) σε ένα κυβερνητικό ίδρυμα που έχει επιβεβαιώσει τη νόμιμη εξουσιοδότησή του για την απόκτηση των πληροφοριών ή (3) όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την προστασία της ασφάλειάς σας ή την ασφάλεια των άλλων, τη διερεύνηση της απάτης.

9.4. Εάν η κυριότητα της Πλατφόρμας αλλάξει λόγω συγχώνευσης, απόκτησης ή μεταφοράς σε άλλη εταιρεία, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στη διάδοχο οντότητα. Εάν πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά, θα ενημερωθείτε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου και θα σας δοθεί η δυνατότητα να εξαιρεθεί η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στη διάδοχο οντότητα.

9.5. Τα τρίτα μέρη είναι εταιρείες μη συνδεδεμένες με την Πλατφόρμα. Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, εάν τους δοθεί η άδεια να μπορούν να εμπορευθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε εσάς. Αν δεν θέλετε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, αφού μας δώσετε την άδεια να επικοινωνήσετε μαζί μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@startupnowgate.gr.

10. Μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση ή να αλλάξω τα προσωπικά μου δεδομένα; Κατόπιν αιτήματος, η Πλατφόρμα θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εάν διατηρούμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να τροποποιήσετε πραγματοποιώντας την αλλαγή στη σελίδα πληροφοριών μελών ή στείλτε email στη διεύθυνση support@startupnowgate.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Αν θέλετε να διαγράψετε / αφαιρέσετε / απενεργοποιήσετε το προφίλ σας, να αφαιρέσετε τη μαρτυρία σας από τον ιστότοπό μας ή να εξαιρεθείτε από την κοινή χρήση των βασικών πληροφοριών εφαρμογής, στείλτε μας email στη διεύθυνση support@startupnowgate.gr. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 45 ημερών.

11. Διατήρηση δεδομένων

11.1. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός για να σας παρέχει υπηρεσίες. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως απαραίτητες για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας.

11.2. Για λόγους ελέγχου και ασφάλειας, η Πλατφόρμα διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής όλων των δραστηριοτήτων των χρηστών, το οποίο διατηρείται στα αρχεία του. Οι χρήστες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Το δικαίωμα πρόσβασης κάθε χρήστη μπορεί να περιορίζεται στο βαθμό που η παροχή πρόσβασης ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου τρίτου μέρους. Οι αιτήσεις πρόσβασης σε αυτές τις αρχειοθετημένες πληροφορίες αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, μετά από την επαλήθευση της ταυτότητα του αιτούντος.

12. Μπορώ να διαγράψω τα προσωπικά μου δεδομένα; Μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στο προφίλ που δημιουργείτε για εσάς ως επενδυτή ή για την εταιρεία σας ή ως επιχειρηματία.

13. Social Media Widgets Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει λειτουργίες κοινωνικών μέσων, όπως το κουμπί Facebook και Twitter. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας και να ορίσετε ένα cookie για να ενεργοποιήσετε σωστά τη λειτουργία. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοινωνικών μέσων και τα widgets φιλοξενούνται από τρίτους ή φιλοξενούνται απευθείας στον ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που την παρέχει.

14. Ενιαία σύνδεση Μπορείτε να συνδεθείτε στον ιστότοπο μας χρησιμοποιώντας υπηρεσίες σύνδεσης, όπως το LinkedIn ή έναν παροχέα Open ID. Αυτές οι υπηρεσίες θα πιστοποιήσουν την ταυτότητά σας και θα σας δώσουν τη δυνατότητα να μοιραστείτε μαζί μας ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να συμπληρώσετε εκ νέου τη φόρμα εγγραφής. Υπηρεσίες όπως το LinkedIn σας δίνουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε αυτήν την τοποθεσία στο Web στη σελίδα του προφίλ σας για να μοιραστείτε με άλλους στο δίκτυό σας.

15. Εμπειρίες πελατών Παρουσιάζουμε εμπειρίες ικανοποιημένων πελατών στον ιστότοπο μας. Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να δημοσιεύσουμε τη εμπειρία σας μαζί με το όνομά σας. Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τη μαρτυρία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση support@startupnowgate.gr

16. Πρόσκληση μελών Αν επιλέξετε να προσκαλέσετε έναν χρήστη στην πλατφόρμα μας, θα σας ζητήσουμε ένα όνομα και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα στείλουμε αυτόματα στην πρόσκλησή σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τον καλεί να επισκεφτεί τον ιστότοπο. Η Πλατφόρμα αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες με μοναδικό σκοπό την αποστολή αυτού του μοναδικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παρακολούθηση της επιτυχίας των απαιτούμενων προσκλήσεων. Ο προσκεκλημένος σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στη διευθυνση support@startupnowgate.gr για να ζητήσουμε να καταργήσουμε αυτές τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας.

17. Τι είναι τα συγκεντρωτικά δεδομένα και πώς χρησιμοποιείται;

17.1 Η συνάθροιση δεδομένων είναι μια διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται πληροφορίες και εκφράζονται σε συνοπτική μορφή για σκοπούς όπως στατιστική ανάλυση, προκειμένου να αποκτηθούν πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη ομάδα με βάση συγκεκριμένες μεταβλητές. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς συσσωρεύσεως συλλέγονται σε μορφή που αφαιρεί όλα τα αναγνωριστικά και μπορεί να συνδυαστεί με άλλα δεδομένα για τα οποία έχουν επίσης καταργηθεί όλα τα αναγνωριστικά. Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά δεδομένα για να παράγει ακριβείς μετρήσεις για τον κλάδο ιδιωτικών κεφαλαίων πρώιμης φάσης.

17.2 Τα συγκεντρωτικά δεδομένα συσκευάζονται και χορηγούνται σε τρίτους, όπως κυβερνήσεις, οργανισμούς οικονομικής ανάπτυξης και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παραδείγματα συγκεντρωτικών δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν:

17.2.1 Στοιχεία για τον αρχικό χώρο μετοχών, όπως ο αριθμός των συναλλαγών σε μηνιαία βάση ή σε τριμηνιαία βάση σε διάφορα γενικά στάδια της διαδικασίας χρηματοδότησης (π.χ. νέες συμφωνίες, συμφωνίες σε εξέλιξη, αδράνειες και επενδύσεις συμφωνίες).

17.2.2 Στοιχεία σχετικά με τις βιομηχανίες και τις γεωγραφικές περιοχές που σχετίζονται με τις εταιρείες που αναζητούν επενδυτές και εκείνες που επιτυγχάνουν επιτυχώς επενδύσεις.

18. Τι είναι τα δεδομένα ιστοτόπου και πώς χρησιμοποιείται;

18.1. Τα δεδομένα ιστοτόπου είναι συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τη συνολική επισκεψιμότητα και τη χρήση της Πλατφόρμας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τον αριθμό επισκεπτών στον ιστότοπο www.startupnowgate.gr και τον αριθμό εγγεγραμμένων χρηστών της Πλατφόρμας. Η Πλατφόρμα μπορεί να αποσπάσει και να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του ιστότοπου για εσωτερικούς σκοπούς, προκειμένου να αναλύσει την απόδοση της πλατφόρμας ροής και των εφαρμογών. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για την ανάλυση κυκλοφορίας και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, προκειμένου να καθορίσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας ή τις λειτουργίες του.

18.2. Οι στατιστικές που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με μεμονωμένους επισκέπτες του ιστότοπου.

19. Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

19.1 Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε τον ιστότοπο, να παρακολουθούμε τις κινήσεις των χρηστών γύρω από τον ιστότοπο και να συλλέξουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη βάση χρηστών ως σύνολο.

19.2 Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί «cookies». Ένα cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ενός χρήστη από έναν διακομιστή ιστού ο οποίος στη συνέχεια αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την πλοήγηση στον ιστότοπο και μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση ενός επισκέπτη που επιστρέφει. Τα cookies της Πλατφόρμας δεν παράγουν προσωπικά δεδομένα, δεν διαβάζουν προσωπικά δεδομένα από τον υπολογιστή σας και δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies. Μπορείτε να δώσετε οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, επεξεργάζοντας τις επιλογές του, να διακόψετε την αποδοχή cookies ή να σας προειδοποιήσει πριν δεχτείτε τα cookies από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Εάν αποφασίσετε να μην δεχτείτε τα cookies μας, ορισμένες ή όλες οι λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, επειδή η πλοήγηση στον ιστότοπο διευκολύνεται από τα cookies. Μπορείτε να διαγράψετε cookies από τον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.allaboutcookies.org ή www.networkadvertising.org.

20. Ετικέτες ενέργειας Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί ετικέτες ενεργειών. Μια ετικέτα δράσης είναι ένα μικρό κομμάτι κώδικα που τοποθετείται σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παρακολούθηση των σελίδων που εμφανίζονται ή των μηνυμάτων που ανοίγουν, της ημερομηνίας και της ώρας που κάποιος επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, τον ιστότοπο από τον οποίο έφθασε ο επισκέπτης, τον τύπο του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης και το όνομα τομέα και διεύθυνση του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη. Οι ετικέτες ενεργειών μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες και οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας ή περιηγούνται στις σελίδες μας, ώστε να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την πλοήγηση στον ιστότοπο, να προσθέσουμε ή να τροποποιήσουμε σελίδες, σύμφωνα με τα πρότυπα του χρήστη. Οι ετικέτες ενεργειών δεν μπορούν να καταργηθούν ή να διαγραφούν από τους χρήστες μας, επειδή αποτελούν μέρος του προγραμματισμού μιας ιστοσελίδας.

21. Αρχεία καταγραφής Οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αναφέρονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που έχετε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα. Όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού κάθε φορά που επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία καταγραφής διακομιστών ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το αίτημα ιστού, τη διεύθυνση IP, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες παραπομπής / εξόδου, το λειτουργικό σύστημα, τη σφραγίδα ημερομηνίας / ώρας, τα αρχεία που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας (π.χ. σελίδες HTML, γραφικά κλπ. , τον αριθμό των κλικ, τα ονόματα τομέα, τις σελίδες προορισμού, τις προβαλλόμενες σελίδες και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

22. Web Beacons

22.1. Όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ροής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαδικτυακούς κόμβους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των ηλεκτρονικών προτύπων χρήσης των χρηστών ανώνυμα. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας αυτά τα beacons. Επιπλέον, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε web beacons σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζονται σε HTML που αποστέλλονται στους χρήστες για να παρακολουθήσουν ποια μηνύματα ανοίγουν οι παραλήπτες.

22.2. Η χρήση cookie ή παρόμοιων τεχνολογιών από τους συνεργάτες μας δεν καλύπτεται από την πολιτική απορρήτου μας. Δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο αυτών των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών.

23. Ποια μέτρα ασφαλείας ισχύουν για την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων;

23.1. Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί φυσικές, τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες για να διασφαλίσει και να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Ωστόσο, ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εφαρμόσουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας, δεν εγγυόμαστε ότι οι διασφαλίσεις μας θα λειτουργούν πάντα.

23.2. Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί βιομηχανικά πρότυπα τεχνολογικά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διέλευση από το Διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και ένα πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας για την παροχή εύλογης ασφάλειας. Ωστόσο, θυμηθείτε ότι κανένα σύστημα ασφαλείας στο Διαδίκτυο δεν είναι τέλειο. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση support@startupnowgate.gr.

24. Τι γίνεται με τα έγγραφα μεταφόρτωσης; Τα έγγραφα που μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα Πλατφόρμα για κοινή χρήση αποθηκεύονται σε μια υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων τρίτου μέρους. Όλες οι μεταφορτώσεις και οι λήψεις μεταδίδονται μέσω του ιστού μεταξύ των χρηστών και της υπηρεσίας αποθήκευσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές κρυπτογράφησης με εκείνες που χρησιμοποιούνται με τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, τα φορτωμένα έγγραφα δεν αποθηκεύονται ούτε απολύτως ούτε υποστηρίζονται. Επομένως, συνιστούμε στους χρήστες της Πλατφόρμας να διατηρούν αντίγραφα ασφαλείας των εγγράφων τους αν τα μεταφορτώσουν στον ιστότοπο startupnowgate.gr

25. Πότε οι διαχειριστές της Πλατφόρμας με έρχονται σε επαφή με;

25.1. Ο εκάστοτε διαχειριστής της Πλατφόρμας (εφεξής «Διαχειριστής Πλατφόρμας») θα επικοινωνήσει μαζί σας απαντώντας στα αιτήματά σας για εξυπηρέτηση ή υποστήριξη πελατών. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

25.2. Ο Διαχειριστής Πλατφόρμας θα σας στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την υπηρεσία εάν αυτό είναι απαραίτητο. Ο Διαχειριστής Πλατφόρμας μπορεί να σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ειδοποιήσει για ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή άλλων συμφωνιών που έχετε με την Πλατφόρμα. Ο Διαχειριστής Πλατφόρμας μπορεί επίσης να σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ειδοποιήσει για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή λειτουργίες. Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτά κάνοντας κλικ στο κουμπί διαγραφής. Για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παράγονται από το σύστημα (σε απόκριση σε εσάς ή σε άλλες ενέργειες χρηστών της Πλατφόρμας), η πλειονότητα των ρυθμίσεων είναι ρυθμιζόμενες βάσει ρυθμίσεων. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Διαχειριστή Πλατφόρμας, μπορείτε να εξαιρεθείτε απενεργοποιώντας το λογαριασμό σας επικοινωνώντας με την υποστήριξη της Πλατφόρμας (support@startupnowgate.gr) 2

6. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους Η Πλατφόρμα μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητό σας, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστότοπων που ενδέχεται να επισκεφθείτε, προτού δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων.

27. Περιορισμός ευθύνης Η Πλατφόρμα ασκεί λογικές προσπάθειες για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, οι μεταδόσεις που προστατεύονται από τη βιομηχανική πρότυπη τεχνολογία και οι οποίες διαχειρίζονται οι άνθρωποι δεν είναι εγγυημένες για ασφάλεια. Η Πλατφόρμα δεν θα είναι υπεύθυνη για μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που παρουσιάζεται χωρίς σφάλμα της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σφάλματα στη μετάδοση, πρόσβαση στον λογαριασμό σας από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις ασφαλείας , και τις μη εξουσιοδοτημένες πράξεις των υπαλλήλων της Πλατφόρμας.

28. Επιλογή Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή η Πλατφόρμα επιθυμεί να αποκαλύψει ή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με κάποιο τρόπο ή για άλλο σκοπό εκτός από αυτά που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η Πλατφόρμα θα σας δώσει την ευκαιρία να επιλέξετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα (1) μπορεί να αποκαλυφθεί σε τρίτο μέρος και (2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους σκοπούς που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν θέλετε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτά τα μέλη, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@startupnowgate.gr

29. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

29.1. Από καιρό σε καιρό, η Πλατφόρμα μπορεί να ενημερώσει αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές της. Κάθε φορά που γίνονται τέτοιες αλλαγές, η Πλατφόρμα θα δημοσιεύει μια ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου στον ιστότοπο της και μπορεί να στείλει email σε εγγεγραμμένους χρήστες. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης σε αυτόν τον ιστότοπο πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

29.2. Όλες οι αλλαγές θα ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί και για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα τεθούν σε ισχύ κατά την ανάρτηση. 29.3. Θα έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή.

30. Επικοινωνία με την Πλατφόρμα 30.1. Η «MANTIS BUSINESS INNOVATION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144157601000 και έδρα στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού 190, λειτουργεί τον ιστότοπο www.startupnowgate.gr και την Πλατφόρμα. 30.2. Διεύθυνση ταχυδρομείου μας είναι η Λεωφόρος Συγγρού 190, Αθήνα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή πιστεύετε ότι οι όροι της δεν έχουν τηρηθεί, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: support@startupnowgate.gr

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 01 Νοεμβρίου 2018